brandblussen

Startbewijs.nl

  Brandblussen
Vrijdag, 28 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSEN


BRANDBLUSSEN

Brandblussen. Bij brandblussen is voorzichtigheid geboden. Bij brandblussen zijn draagbare brandblussers belangrijk in de algehele brandveiligheid van een gebouw. 85 procent van alle beginbranden wordt met brandblussers geblust.

CE MARKERING


CE MARKERING

-------BRANDBLUSSEN------ Bekend is dat de CE-markering op veel producten te vinden is zo ook op AFFF brandblussers. CE markering geeft aan dat de AFFF brandblusser voldoet aan de binnen de Europese Unie voor AFFF brandblussers geldende regelgeving en geldende overheidseisen.

EHBO KOFFERS


EHBO KOFFERS

ORANJE KRUIS APPROVED

BORD BRANDBLUSSERS


BORD BRANDBLUSSERS

-------BRANDBLUSSEN------ PICTOGRAM BRANDBLUSSER voor draagbare brandblussers. Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het in geval van brand snel duidelijk waar brandblussers hangen.

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

-------BRANDBLUSSEN------

POEDERBLUSSER 6 KILO


POEDERBLUSSER 6 KILO

-------BRANDBLUSSEN------ Deze zeer eenvoudig te bedienen poeder brandblusser is ideaal voor de brandklasse A,B en C. Zeer effectief bij brandstof branden. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammonium fosfaat en ammonium sulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kaliumbi carbonaat, poeder van een D brandklasse blusser bestaat uit natriumchloride. Een poeder blusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur en de kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is.

BRAND BLUSDEKEN BLUSSEN


BRAND BLUSDEKEN BLUSSEN

-------BRANDBLUSSEN------ Blusdeken geschikt om snel een beginnende brand te blussen. Denk aan een vlam in de pan barbecue, prullenbak - brand.
 

LOGBOEK BRANDBLUSSERS


LOGBOEK BRANDBLUSSERS

-------BRANDBLUSSEN------ LOGBOEK BRANDBLUSSERS Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

SCHUIMBLUSSER ID PICTO


SCHUIMBLUSSER ID PICTO

-------BRANDBLUSSEN------ Naast de verplichte verplichte vierkante pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

SCHUIMBLUSSER 9 LITER


SCHUIMBLUSSER 9 LITER

-------BRANDBLUSSEN------ Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten AFFF sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een AFFF sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis, kantoor, winkels, opslag, scholen, enz.

KOOLZUURGAS 2 KG BLUSSER


KOOLZUURGAS 2 KG BLUSSER

-------BRANDBLUSSEN------ Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 °C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C°) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kool dioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich met CO2 waardoor degene die blust kan stikken.

POEDERBLUSSER 1 KILO


POEDERBLUSSER 1 KILO

-------BRANDBLUSSEN------

BRANDBEVEILIGING KIWA


BRANDBEVEILIGING KIWA

-------BRANDBLUSSEN------
 

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

-------BRANDBLUSSEN------ Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten AFFF sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een AFFF sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis, kantoor, winkels, school, magazijn, enz.

BRANDBLUSSERS CONTROLE


BRANDBLUSSERS CONTROLE

BRANDBLUSSERS CONTROLE Voor de scherpe onderhoud prijzen kunt u ons het beste opgeven welke en hoeveel blusmiddelen u periodiek wilt laten onderhouden.

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

-------BRANDBLUSSEN------ Geschikt voor het blussen van branden in de brandklassen A en B. Deze twee liter AFFF sproeischuim brandblussers zijn voorzien van AFFF schuim toevoeging wat een hoger indringend blusvermogen geeft op vaste stof en vloeibare stof branden. AFFF sproeischuim brandblusser tevens geschikt voor het blussen op elektra tot 1000 volt. De afgebeelde sproei schuim brandblussers staat permanent onder druk en is voorzien van een drukindicator. Wordt inclusief brandblusser ophangbeugel geleverd. Beste koop brandblusser 2 liter met AFFF schuimblusser vulling.

KOOLZUURGAS 5 KG BLUSSER


KOOLZUURGAS 5 KG BLUSSER

-------BRANDBLUSSEN------ Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansie koker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 °C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C°) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kool dioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich met CO2 waardoor degene die blust kan stikken.

BRANDHASPEL BORD


BRANDHASPEL BORD

-------BRANDBLUSSEN------ Brandhaspels dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandhaspel omdat er bijvoorbeeld een kast boven de haspel is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandhaspel plaatsen. Zo is het in geval van brand snel duidelijk waar de brandhaspels zich bevinden.

SALVAGE


SALVAGE

-------BRANDBLUSSEN------

BRANDBLUSSERS BESTELLEN


BRANDBLUSSERS BESTELLEN

-------BRANDBLUSSEN------
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

OFFERTE


OFFERTE

-------BRANDBLUSSEN------

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

HOEVEEL BRANDBLUSSERS Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

RIJKSTYPEKEURMERK


RIJKSTYPEKEURMERK

-REGELGEVING OVERHEID- Om in Nederland een blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van brandblussers. Een Rijkstypekeur nummer wordt voor 5 jaar afgegeven en dient daarna vernieuwd te worden. Verder is bepaald dat het Rijkstypekeur geldig blijft zolang de leverancier of producent originele onderdelen kan leveren. Brandblussers vallen onder de richtlijn druk apparatuur (97/23 EG van 29 mei 1997) De richtlijn geldt niet alleen in Nederland, maar in alle landen van de Europese markt. Om aan te tonen dat de brandblusser voldoet aan deze richtlijn is een goedkeuring verklaring van een Notified Body vereist. Als deze is afgegeven mag CE markering op de brandblusser worden aangebracht.

AFFF BRANDBLUSSERS


AFFF BRANDBLUSSERS

-------BRANDBLUSSEN------ Sproeischuim brandblussers zijn nog efficiënter dan standaard schuim brandblussers en hierdoor vrijwel overal inzetbaar. Sproeischuim brandblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste stoffen van organische oorsprong (brandklasse A), elektrische apparatuur tot 1000V, echter ook voor vloeistofbranden (brandklasse B). Bij brandbare vloeistoffen als benzine, olie vetten of smeermiddelen is dit blusschuim zeer effectief doordat het schuim zich als een afdekkende laag (AFFF) over de brandhaard legt en zo de vlammen dooft. Door de afdekking van het oppervlak en door schuimvorming wordt herontbranding van dampen tegengegaan. Voor het in een gebouw projecteren van het minimaal aantal benodigde aantal brandblussers moet als eerste een pand in aparte zones worden verdeeld. Dit op basis van ruimtelijke aanwezige brandrisico’s, gebruiksfuncties (per ruimte) en oppervlakte.

CO2 ID PICTOGRAM


CO2 ID PICTOGRAM

-------BRANDBLUSSEN------ Naast de verplichte verplichte vierkante pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

BRANDSLANGHASPELS Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige item is de continue stroom van water waar mee een brand onder controle gehouden kan worden totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan brand slanghaspels is volgens EN671-3 verplicht. Technische (niet zichtbare) defecten kunnen de bedrijfszekerheid van brand slanghaspels in gevaar doen brengen. Omdat brandslangen in verband worden gebracht met legionella besmetting dienen de brandslanghaspel hoofdkranen verzegeld te zijn en de brandslangen op geregelde tijden doorgespoeld te worden. Wij voeren zeer voordelig onderhoud uit aan draagbare brandblussers en vaste brandslanghaspels.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 29
 Links 67
Door brandblussen i.s.m startbewijs.nl